Member

Enrolled members

ProfessorFuji Ren
LecturerShun Nishide
Assistant professorXIN KANG
Technical staffIkutoshi Oda
D3 Li Chao
Wang Lei
Han Zhao
D1 Liu Ning
Cui Zhichao
Feng Duo
He Mengjia
Zhang Xudong
Sakoguchi Yukako
M2 Miyashita Akihiro
Shibasaki Hidenobu
M1 Xia Ruixue
Urakami Hiroki
Sugimoto Yuuki
Feng Xun
Zhou Shuaijun
Yang Kai
Deng Jiawen
Xing Shuda
B4 Satou Hiroaki
Maeda Kouki
Kiyokawa Naoki
Kouno Ryo
Ikegita Hazkuki
Fukushima Tatsuki
Setsu Yoshie
Yamashita Maki
Numata Naoya
Yasuda Tadayoshi
Tabata Takuya
Sogabe Otoya

PAGE
TOP